O nás

Milí návštěvníci a návštěvnice, vítejte na našich webových stránkách www.oldtoys.cz . Tento web je věnovaný hračkám z doby Československa dvacátého století a všemu s tím spojeným. Hlavním cílem naší práce je tyto hračky dokumentovat a vyhledávat a tak zde naleznete dobové fotografie a různé informace o uvedených hračkách. Hračky na našem webu jsou převážně chlapecké a především z období mezi lety 1940-2000.

Většina exponátů se k nám dostala ze zahraničních sbírek – nejčastěji z Anglie, Francie nebo Itálie nebo od obyčejných českých lidí, kteří často jen uklízeli půdu a narazili na exponát, který nepovažovali za nijak hodnotný, ale bylo jim přesto líto jej vyhodit. Touto druhou cestou jsme získali většinu vystavených hraček a všem bývalým vlastníkům za jejich poskytnutí mnohokrát děkujeme.

Každá hračka na našem webu obsahuje několik symbolů a údajů, které Vám nejprve vysvětlíme. Rok uvedený u hračky značí období, kdy byla hračka vyráběna. Pokud není tento údaj přesně doložen, je uveden alespoň jeden rok, kdy byla hračka vyrobena. Materiál je chápan jako materiál převažující na většině hračky. Jedná-li se o hračku s pohonem, uvádí se vysvětlivka Pohon, která objasňuje typ pohonu. Jde-li o repliku, je u hračky uvedeno přesné měřítko všech součástí nebo rozměr v případě, že měřítko není známo. Cena hračky je pak spojena s cenou, za kterou byla hračka prodávána při uvedení na trh. Nedostupné informace pochopitelně u hraček uvedeny nejsou a můžete se tedy setkat i s prázdnými políčky.

Fotografie hraček je možné zvětšit po kliknutí na daný obrázek a v některých případech, kdy byla pořízena 3D fotografie, je také možné hračkou rotovat a prohlédnout ji ze všech stran. Naopak některé fotografie jsou bohužel ve snížené kvalitě a to především díky jejich stáří a nedostatečné technologii v době pořízení snímku. Sekce Dobová Fotografie pak ukazuje i hračky, které nebyly vyrobené přímo v Československu, ale mají svou historickou hodnotu, kterou by byla škoda neukázat.